środa, 4 lipca 2012

Odkryto nowy bozon. Czyżby to był Higgs?

Zdarzenie rozpady bozonu Higgsa na dwa fotony (H->γγ) pr
zy energii 8TeV (CMS/CERN)

Zdarzenie rozpady bozonu Higgsa na cztery miony)(ATLAS/CERN)
Jak donoszą media podczas seminarium zorganizowanym dzisiaj W CERN zespoły pracujące przy detektorach ATLAS i CMS przedstawiły wyniki badać ukierunkowanych na dotychczas nieuchwytną cząstkę Higgsa - bozon, do którego przylgnęła nazwa "boska cząstka" choć moim zdaniem nieco na wyrost. Naukowcy poinformowali, że z poziomem 5 sigma ( 99.999942 % procent pewności) przy masie ok. 125-126 GeV ( odpowiada to masie jądra izotopu antymonu-125) odkryto nowy bozon (bozon ponieważ zaobserwowano kanał rozpadu H->γγ). Co więcej inne doświadczenia w CERN i Fermilabie dowiodły, że uzyskana masa jest wewnątrz przedziału, w jakim się spodziewano odkryć Higgsa. Czy znaleziono poszukiwaną "boską cząstkę" ? Trudno powiedzieć. Na chwile obecną wiemy, że odkryliśmy nowy element w Modelu Standardowym. Dalsze badania własności tego obiektu pozwolą na określenie czy jet to właśnie bozon Higgsa. Jeżeli tak to stoimy dzisiaj w przełomowym momencie fizyki. Model Standardowy stanie się kompletny, a my zyskamy potwierdzenie mechanizmu drastycznie łamiącego symetrię masy cząstek elementarnych. Odkrycie to będzie też dowodem na istnienie pola Higgsa, które to pole lub jakaś jego odmiana miała znaczący wpływ na kosmologiczny model inflacyjnego Wszechświata. Pozostaje jeszcze do rozwiązania wiele problemów: nadal nie wiemy czym jest ciemna materia a tym bardziej ciemna energia (będąca odpowiednikiem ujemnej stałej kosmologicznej Λ), czemu grawitacja jest tak słaba (problem ukrytych wymiarów) no i co z teorią strun?

Więcej informacji tutaj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz